Trung Quán luận

Trung Quán luận

LỜI ĐẦU SÁCH Tập luận này chỉ giải 13 phẩm trong toàn bộ 27 phẩm của luận Trung Quán. So với cuốn Trung Quán của CHT- Chánh Tấn Tuệ trước đây thì tậpluận này giải lại một số bài cũ , giải thêm một số bài mới. Giải lại không phải vì cách giải...

Read more

Văn hóa Trung Hoa

HÀNH TRÌNH VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG |  VĂN HÓA TRUNG HOA   Đặng Đức Siêu NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG LỜI NÓI ĐÂU Trên đuòng tìm về cội nguồn, trong cuốn Hành trình văn hóa ViệtNam  ( NXB Lao động-2002) cũng như một só giáo trình về văn hóa và Ngử văn học...

Read more

Vô ngã vô ưu

Một số vấn đề và phương pháp nghiên cứu tôn giáo VÔ NGÃ VÔ ƯU NI SƯ AYYA KHEMA   LỜI TỰA Đây là một quyển sách căn bản dành cho người muốn tìm hạnh phúc và sụ bình an trong cuộc sống qua con đường tâm linh. Con đường Đạo của đức Phật rất

Read more

Vô niệm (Pháp bảo đàn kinh)

Vô niệm (Pháp bảo đàn kinh)

Tác giả :  SUZUKI  . Biên dịch : THUẦN  BẠCH Nhà Xuất bản : Tôn Giáo Thiền  và lậu hoặc Chánh Pháp Thịnh  PHÚ VĂN QUỚI Biên soạn NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP TP . HCM Đây là quyển sách viết về cách đoạn diệt nhữngloại khổ đau của thân xác lãn tâm hồn  ...

Read more