Một số vấn đề và phương pháp nghiên cứu tôn giáo

vo_nga_vo_uuVÔ NGÃ VÔ ƯU

NI SƯ AYYA KHEMA

 

LỜI TỰA

Đây là một quyển sách căn bản dành cho người muốn tìm hạnh phúc và sụ bình an trong cuộc sống qua con đường tâm linh. Con đường Đạo của đức Phật rất đơn giản, thích hợp với mọi người. Bất cứ ai với lòng quyết tâm và thiện ý đều có thể đi trên con đường nầy để đạt được tự do , giải thoát cho thân tâm. Cuộc hành trinh nầy đòi hỏi người tham dự phải trang bị cả tâm và thân để được giải thoát khỏi “cái Ngã”. Tâm để nhận biết, tổng kết , phân loại, và thân để cảm nhận.

Khi chúng ta có thể giải thoát khỏi các phản ứng tình cảm và chỉ trú ngụ trng lòng từ bi, tâm ta sẽ rộng mở để đón nhận những sự thật vĩ đại về ý nghĩa của vũ trụ. Chúng ta càng hướng về những sự thật nầy, chúng ta càng dễ đạt đến sự giải thoát tâm linh. Hy vọng là quyển sách nầy sẽ giúp bạn tiến bước trên con đường Đạo, theo giáo lý của Đức Phật và giúp cuộc hành trình tìm Đạo của bạn nhẹ nhàng hơn.

Dưới đây là tổng hợp các bài giảng của Ni sư trong khóa tu Thiền mười ngày ở Kundasale, Sri Lanka. Cuốn sách đã được hình thành với sự giúp sức của nhiều người.

MỤC LỤC

  • Lời tựa.
  • Về tác giả
  • Về bản dịch

– Chương 1 : Thiền: Lý do và phương pháp

– Chương 2 : Thiền định ảnh hưởng đến đời sống chúng ta

– Chương 3 : An tịnh và Tỉnh thức.

– Chương 4 : Tứ Vô Lượng Tâm

– Chương 5 : Từ bi quán

– Chương 6 : Năm chướng ngại

– Chương 7 : Nghiệp và Luân hồi

– Chương 8 : Kinh Từ Bi

– Chương 9 : Bốn loại hỷ lạc

– Chương 10: Ngũ uẩn

– Chương 11: Mười điều thiện

– Chương 12: Tứ  diệu đế và bát chánh đạo

– Chương 13: Một cuộc bắt đầu mới

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *