HÀNH TRÌNH VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG |  VĂN HÓA TRUNG HOA

  Đặng Đức Siêu

trung_quan_luanNHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG

LỜI NÓI ĐÂU

Trên đuòng tìm về cội nguồn, trong cuốn Hành trình văn hóa ViệtNam 

( NXB Lao động-2002) cũng như một só giáo trình về văn hóa và Ngử văn học

viết cho các trường Đại học và Cao đẳng thuộc ngành Sư phạm ,chúng tôi đả có dịp trình bày một điều tâm đắc: “Trên nền tảng vững bền của văn hóa bản địa gắn bó với nguồn gốc Đông Nam Á tiền sử, dân tộc Việt Nam đã tận dụng mọi thời cơ để tiếp biến những tinh hoa văn hóa  từ bên ngoài đưa tới nhằm làm phong phú thêm  và tăng tiến nhịp độ phát trỉn nền văn hóa bản địa.” Trong những nền văn hóa mà dân tộc Việt Nam đã giao lưu tiếp xúc qua trường kỳ lịch sử,có thể coi nền văn hóa cổ truyền Trung Hoa là gần gủi hơn cả. Để hiểu rõ văn hóa cổ truyền Việt Nam, thấy được những gì là tinh hoa bản địa,những gì là kết quả của quá trình tiếp biến một cách thông minh sáng tạo, những yếu tố văn hóa từ bên ngoài  đưa tới, cần phải tìm hiểu ngửng yếu tố ngoại sinh đó một cách cụ thể ,có hệ thống ,từ nguồn gốc sinh thành ra chúng.Tìm hiểu những nền văn hóa nổi tiếng trong khu vực ,trong đó có nền văn hóa Trung Hoa, thực sự có ý nghĩa đối với việc nêu bật bản sắc văn hóa dân tộc cũng như đúc kết kinh nghiệm về ảnh hưởng , giao lưu văn hóa trong bối cảnh đất nước ta đang hòa nhịp bước tới sự phát triển của khu vực và thế giới .Từ những suy nghĩ trên đây , sau hành trình văn hóa Việt Nam,chúng tôi biên soạn tiếp bộ sách Hành trìnhVăn Hóa Phương Đông( giản yếu) mà trước hết là cuốn Văn hóa Trung Hoa

Hà Nội – Xuân hè 2004

Tác giả

MỤC LỤC

Lời nói đầu

CHƯƠNG I   :   Trung hoa – Đát nước- Con người

Những chặng đường lịch sử

Những thành tựu văn hóa

CHƯƠNG II :    Tư tưởng hoc thuật

CHƯƠNG III :  Tín ngưỡng –Tôn giáo

Lễ nghi- Tập tục

CHƯƠNG IV : Thể chất tổ chức, quản lý xã hội

CHƯƠNG V  :  Văn học – Nghệ Thuật

CHƯƠNG VI : Khoa học kỹ thuật – Thủ công nghiệp

CHƯƠNG VII: Danh lam thắng cảnh

Di tích lịch sử

Phong vị địa phương

Tài liệu tham khảo chính

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *