Trung Quán luận

LỜI ĐẦU SÁCH

Tập luận này chỉ giải 13 phẩm trong toàn bộ 27 phẩm của luận Trung Quán. So với cuốn Trung Quán của CHT- Chánh Tấn Tuệ trước đây thì tậpluận này giải lại một số bài cũ , giải thêm một số bài mới. Giải lại không phải vì cách giải trước có vấn đề, mà vì qua tham khảo ở một số bạn đọc , cuốn luận ấy tuy khá rõ ràng với một số người , nhưng với đa số thì như cơm thiu ủ kỹ , đọc nó như đọc thần chú. Đó là do chúng tôi không lường hết được những khó khăn mà đọc giả vướng phải.

Do không nắm được tinh thần của bộ luận cũng như không hiểu hết khái niệm mà luận chủ đã dùng, nênphần luận giải trở thành khó hiểu . Do không nắm được chỗ  chấp của người đời cũng như cách lập luậnphá bỏ của  luận chủ nên không cảm nhận đượccái hay của bộ luận. Tập luận  này ra đời, chủ yếu bù đắp vào những chổ thiếu sót đó. Nó đượcviết sau khi cuốn Trung Luận trước đến tay người đọc, nhưng không theo kiểu luận giải từng phần như hiện nay ,mà được viết dưới dạng tổng  quát cho những người thân quen. Nay chúng tôi gom lại sửa chữa đôi chút và thành lập Trung Luận này, hy vọng đén tay bạn đọc rộng rãi hơn.

Sở trường của mỗi người mỗi khác , nên cách lý giải cũng như các ví dụ dùng trong tập Trung Luận này không giống với tập Trung Luận  trước. Song khác thế nào thì tinh thần của toàn phẩm cũng  như toàn luận vãn không thay đổi. Bất biến mà tùy duyên. Tùy duyen mà bất biến.

Hy vọng  tập Trung Luận này  mang lại chút hương vị nào đó cho những vị đồng duyên.

Kính ghi   Chân Hiền Tâm

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *